Obec Korňa srdečne pozýva dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
dňa 23. 10. 2016 o 15,00 h.
O kultúrny program sa postarajú žiaci Základnej školy v Korni.
Miesto konania: Kultúrny dom Korňa

(Informácie sú aj v prílohe.)

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohách.

Obec Korňa oznamuje všetkým občanom, ktorí by chceli podať požiadavky a pripomienky k žiadosti SAD Žilina a. s. o stanovisko k úprave cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy na obdobie 2016/2017 v termíne 10.10.2016.

(Ďalšie informácie sú v prílohe.)

Obec Korňa oznamuje, že od 05. 10. 2016 t. j. od stredy do 12. 10. 2016 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu.

V tieto dni bude osádka s traktorom zvážať odpady, ktoré budú vyložené pred domom na viditeľnom mieste.

Z odľahlých osád sa odpad bude zvážať po nahlásení na Obecnom úrade v Korni.

pozvanka flash mobs 2016 korna 640px.jpg

DHZ - pozvánka na flash mobs

Jesenná púť na horu Živčáková - 8. a 9. 10. 2016

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.